Hãy đến với nhau (Joe le taxi)

Sáng tác: Franck Langolff & Étienne Roda-Gil - Lời Việt: Nhật Ngân - năm: 1988 | Nhạc Ngoại lời Việt | Điệu: Chachacha | kynguyen65 | 2453

b [Dm] #
x2

Phiên bản Việt lời Nhật Ngân - Ngọc Lan trình bày


Joe le taxi, y va pas [Dm] partout [Bb][Gm]
Y [C] marche pas au [Dm] soda [Bb][Gm]
[C] Son sa-[Dm] xo jaune [Bb][C]
Con-[Dm] nait toutes [Bb] les rues par coeur
[C] Tous les [Dm] p'tits bars [Bb][C]
[Dm] Tous les coins [Bb] noirs [Gm][C]

Et la [Dm] Seine [Bb][C]
Et [Dm] ses ponts [Bb] qui [Gm] brillent [C]
Dans sa [F] caisse [Gm]
[F] La musique a [Bb] Joe [Gm][C]
C'est la [Dm] rumba [Bb][Gm][C]
Le [Dm] vieux rock [Bb] au mambo [C]

Chorus:
[F] Joe le [Bb] taxi [Gm] s'est [F] sa vie
Le rhum au [Bb] mambo [Gm] embou-[C] teillage
[F] Il est [Dm] comme ca [Bb][C]
[F] Rhum et [Dm] mambo [Bb]
[C] Joe - Joe - Joe

Dans sa [Dm] caisse [Bb][C]
La [Dm] musique a [Bb] Joe resonne
[C] C'est la [Dm] rumba [Bb] [C]
Le [Dm] vieux rock au [Bb] mambo bidon
[C] Vas-[Dm] y Joe [Bb][Gm]
[F] Vas-y [Dm] Joe [Bb][Gm]
[F] Vas-[Dm] y fonce [Bb] [Gm]
[C] Dans la [Dm] nuit vers [Bb] l'amazone [Gm] [C]

[F] Joe le [Bb] taxi [Gm][F] Et Xavier Cu-[Bb] gat [Gm]
[F] Joe le [Dm] taxi [Bb][Gm][C] Et Y [Dm] ma Su-[Bb] mac [Gm]
[C] Joe - Joe - Joe

[C] Uh ơi ta cùng [Dm] đi nhé [Bb][Gm]
[C] Phố đông người [Dm] xôn xao [Bb][Gm]
[C] Môi tìm [Dm] môi ấm [Bb][Gm]
[C] Ngại [Dm] chi khi tình [Bb] ta ấm [Gm] nồng
[C] Muôn vàn [Dm] yêu thương [Bb][Gm][C]
[Dm] Hãy vui đêm [Bb] nay [Gm][C]
Ta tìm [Dm] nhau trong [Bb][Gm]
[C] Trong [Dm] âm vang tiếng [Bb] đàn [Gm[C]
Ta cùng [F] vui [Bb][Gm][C] ôi [F] mê say ngất [Bb] trời [Gm][C]
Theo điệu [Dm] rhumba [Bb][Gm][C]
Hay [Dm] lâng lâng theo [Bb] Manbo [Gm][C]Uhm …

[F] Xin đừng [Bb] anh hỡi [Gm] xin [C] chớ đi
[F] Ta say theo [Bb] mambo [Gm] tình nhạc [C] ngất ngây
[F] Theo đôi [Bb] chân bước [Gm][C] [F] say xưa [Bb] mambo [Gm][C]

[Dm] Joe le [Bb] taxi [C] (cha cha cha)
[Dm] Et le cha [Bb] chachi [Gm][C] (cha cha cha)
[F] Joe le [Bb] taxi [Gm] s'est [F] sa vie
Le rhum au [Bb] mambo [Gm] embou-[C] teillage
[F] Il est [Dm] comme ca [Bb][C]
[F] Rhum et [Dm] mambo [Bb]
[Dm] Joe le [Bb] taxi [C] (cha cha cha)
[Dm] Et le cha [Bb] chachi [Gm][C] (cha cha cha)
F] Joe le [Bb] taxi [Gm] s'est [F] sa vie
Le rhum au [Bb] mambo [Gm] embou-[C] teillage
[F] Il est [Dm] comme ca [Bb][C] ...


--------------------
French version by Vanessa Paradis


Joe le taxi, y va pas [Dm] partout [Bb][Gm]
Y [C] marche pas au [Dm] soda [Bb][Gm]
[C] Son sa-[Dm] xo jaune [Bb][C]
Con-[Dm] nait toutes [Bb] les rues par coeur
[C] Tous les [Dm] p'tits bars [Bb][C]
[Dm] Tous les coins [Bb] noirs [Gm][C]

Et la [Dm] Seine [Bb][C]
Et [Dm] ses ponts [Bb] qui [Gm] brillent [C]
Dans sa [F] caisse [Gm]
[F] La musique a [Bb] Joe [Gm][C]
C'est la [Dm] rumba [Bb][Gm][C]
Le [Dm] vieux rock [Bb] au mambo [C]

Chorus:
[F] Joe le [Bb] taxi [Gm] s'est [F] sa vie
Le rhum au [Bb] mambo [Gm] embou-[C] teillage
[F] Il est [Dm] comme ca [Bb][C]
[F] Rhum et [Dm] mambo [Bb]
[C] Joe - Joe - Joe

Dans sa [Dm] caisse [Bb][C]
La [Dm] musique a [Bb] Joe resonne
[C] C'est la [Dm] rumba [Bb] [C]
Le [Dm] vieux rock au [Bb] mambo bidon
[C] Vas-[Dm] y Joe [Bb][Gm]
[F] Vas-y [Dm] Joe [Bb][Gm]
[F] Vas-[Dm] y fonce [Bb][Gm]
[C] Dans la [Dm] nuit vers [Bb] l'amazone [Gm] [C]

[F] Joe le [Bb] taxi [Gm][F] Et Xavier Cu-[Bb] gat [Gm]
[F] Joe le [Dm] taxi [Bb] [Gm][C] Et Y [Dm] ma Su-[Bb] mac [Gm]
[C] Joe - Joe - Joe

Chorus:
[F] Joe le [Bb] taxi [Gm] s'est [F] sa vie
Le rhum au [Bb] mambo [Gm] embou-[C] teillage
[F] Joe le [Bb] taxi [Gm][C]
[F] Et les [Bb] Mariachis [Gm][C]
[Dm] Joe le [Bb] taxi [C]
[Dm] Et le cha [Bb] chachi [Gm][C]
[Dm] Joe le [Bb] taxi [C]
[Dm] Et le cha-[Bb] cha-chi [Gm][F]
[Dm] Vas-y [Bb] Joe [Gm][F]
Vas-y [Dm] fonce [Bb][Gm]
[C] Dans la [Dm] nuit vers [Bb] l'ama-[C] zone
[Dm] Joe le [Bb] taxi [C]
[Dm] Et le cha [Bb] chachi [Gm][C]


Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
Chốn xưa còn [G] đây anh và em bao ngày tháng vui buồn Thuở xưa còn [Em] ngây thơ cảm... 1955
1. Người tình ơi em có hay [Em] chăng Tình đôi ta muôn kiếp không [B7] nhoà Ngày bên nhau... 1896
1. [Em] Ước mong đợi tình yêu dài lâu Dẫu cho [Bm] đời quá nghiệt oan [Em] Vẫn theo em... 3446
Vòng hợp âm: [C] [D] [Bm] [Em] 1. Này người [C] hỡi bao đêm anh mong [D] chờ Từng đêm... 1226
C'est la belle [C] nuit de Noel La neige [Am] etend son manteau blanc Et les yeux [F] leves vers... 1233
Bài hát cùng tác giả
Phiên bản Việt lời Nhật Ngân - Ngọc Lan trình bày Joe le taxi, y va pas [Dm] partout [Bb][Gm]... 2453

Nhập bình luận