Sáng tác: Nhạc Ngoại | Nhạc Quốc tế | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 530

b [Am] #
x2

I [C] hurt [D] myself [Am] today
To [C] see if [D] I still [Am] feel
I [C] focus [D] on the [Am] pain
The [C] only [D] thing that's [Am] real.

The [C] needle [D] tears a [Am] hole
The [C] old [D] familiar [Am] sting
Try to [C] kill it [D] all [Am] away
But I [C] remember [D] every-[G]thing.

[Am] What have I [F] become?
[C] My sweetest [G] friend
[Am] Everyone I [F] know goes [C] away
In the [G] end.

And [Am] you could have it [F] all
[G] My empire of dirt
[Am] I will let you [F] down
[G] I will make you [Am] hurt.

I [C] wear this [D]crown of [Am] thorns
[C] Upon my [D] liar's [Am] chair
[C] Full of [D] broken [Am] thoughts
[C] I [D] cannot [Am] repair.

[C] Beneath the [D] stains of [Am] time
The [C] feelings [D] dis-[Am]appear
[C] You are [D] someone [Am] else
[C] I'm [D] still right [G] here.

[Am] What have I [F] become?
[C] My sweetest [G] friend
[Am] Everyone I [F] know goes [C] away
In the [G] end.

And [Am] you could have it [F] all
[G] My empire of dirt
[Am] I will let you [F] down
[G] I will make you [Am] hurt.

If [Am] I could start [F] again
A [G] million miles away
[Am] I would keep [F] myself
[G] I would find a [Am] way

Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
1. 还记得 初相见 是场震撼 huán jì [Em] dé chū xiāng [D] jiàn shì cháng [A] zhèn hàn 从此后 我心里 被你填满... 1134
[Am] - [F] - [G] - [E] [Am] Yi tin [G] gim ho [Em] joi. Bou [G] dou cheot [F]... 1156
Intro: [F] [Am] [Bb] [C] - [F] [Am] [Bb] [C] Verse 1 [F] We never talked [Am] about it But... 1075
[Em] Một ngày [B7] sáng rạng ngời, [Em] một vì sao [Am7] sáng trong đêm [D] Giữa không gian reo... 1262
O [G] say can [D] you [Em] see, [B7] by the [Em] dawn's [A7] early [D] light, [D7] What so... 1369
Bài hát cùng tác giả
Version 1: Người tình mùa đông - Như Quỳnh trình bày 1. Đường vào [C] tim em ôi băng [Em]... 409991
* Popular song Happy [G] birthday to [D] you Happy birthday to [G] you Happy [G] birthday Happy [C] birthday... 164568
[Em] Này bầu trời rộng lớn [Am] ơi, có [B7] nghe chăng tiếng em [Em] gọi Mẹ giờ này ở... 158771
1. Em không mơ [Am] hoang kiếp sống trên cung [E7] hằng Em không tham lam diễm phúc trên thiên... 133562
Đời bao buồn [C] vui, ngày [G] tháng đưa ta về đâu Người [F] ơi, nếu trong cuộc [C] đời... 107341

Nhập bình luận