Sáng tác: Nhạc Ngoại | Nhạc Quốc tế | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 1589

b [Am] #
x2

I [C] hurt [D] myself [Am] today
To [C] see if [D] I still [Am] feel
I [C] focus [D] on the [Am] pain
The [C] only [D] thing that's [Am] real.

The [C] needle [D] tears a [Am] hole
The [C] old [D] familiar [Am] sting
Try to [C] kill it [D] all [Am] away
But I [C] remember [D] every-[G]thing.

[Am] What have I [F] become?
[C] My sweetest [G] friend
[Am] Everyone I [F] know goes [C] away
In the [G] end.

And [Am] you could have it [F] all
[G] My empire of dirt
[Am] I will let you [F] down
[G] I will make you [Am] hurt.

I [C] wear this [D]crown of [Am] thorns
[C] Upon my [D] liar's [Am] chair
[C] Full of [D] broken [Am] thoughts
[C] I [D] cannot [Am] repair.

[C] Beneath the [D] stains of [Am] time
The [C] feelings [D] dis-[Am]appear
[C] You are [D] someone [Am] else
[C] I'm [D] still right [G] here.

[Am] What have I [F] become?
[C] My sweetest [G] friend
[Am] Everyone I [F] know goes [C] away
In the [G] end.

And [Am] you could have it [F] all
[G] My empire of dirt
[Am] I will let you [F] down
[G] I will make you [Am] hurt.

If [Am] I could start [F] again
A [G] million miles away
[Am] I would keep [F] myself
[G] I would find a [Am] way

Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
Wèi nǐ wǒ shòu [G] lěngfēng chuī Jìmò shíhòu [D] liú yǎnlèi Yǒurén wèn wǒ shì yǔ [C] fēi shuō... 2494
1. [C] I'm sure it might have grown [Am] old [Em] [F] Like most [Em] young things usually [Dm] do... 1778
Intro: [D][Em]-[G][C]-[G][Am][D7] Pride in your eyes, 为我改写下半生 [G] Pride in your [D] eyes, wéi wǒ [Em] gǎi xiě xià bàn... 1481
Verse 1 [G] Where have all the [Em] flowers gone? [C] Long time [D] passing [G] Where have all the... 1592
Intro [G] [Bm] [Am] [D7] [G] [G] In the early mornin' [Bm] rain, [Am] with a [D7] dollar in my... 1262
Bài hát cùng tác giả
Version 1: Người tình mùa đông - Như Quỳnh trình bày 1. Đường vào [C] tim em ôi băng [Em]... 488094
* Popular song Happy [G] birthday to [D] you Happy birthday to [G] you Happy [G] birthday Happy [C] birthday... 195127
[Em] Này bầu trời rộng lớn [Am] ơi, có [B7] nghe chăng tiếng em [Em] gọi Mẹ giờ này ở... 172220
1. Em không mơ [Am] hoang kiếp sống trên cung [E7] hằng Em không tham lam diễm phúc trên thiên... 171301
Version 1: 1. Mừng [C] ngày Chúa sinh ra đời, nào mình cùng nắm tay tươi [F] cười Hoà bình... 126438

Nhập bình luận