Love yourself

Sáng tác: Nhạc Ngoại | Nhạc Quốc tế | Điệu: Ballade | intrepid | 60046

b [D] #
x2

For all the [D] times that you [A] rain on my [Bm] parade
And all the [Em] clubs you get in [D] using my [A] name
You think you [D] broke my heart, oh [A] girl for [Bm] goodness sake
You think I'm [Em] crying, oh my [D] oh, well I [A] ain't

And I didn't wanna [D] write a song [A] cause I didn't want [Bm] anyone thinking I still care
I [Em] don't but, [D] you still hit my [A] phone up
And baby I be [D] movin' on [A] and I think you [Bm] should be somethin'
I don't wanna [Em] hold back, [D] maybe you should [A] know that

My mama don't [Bm] like [G] you and she likes every-[D]one
And I never [Bm] like to [G] admit that I was [D] wrong
And I've been so [Bm] caught up in [G] my job, didn't [D] see what's going [A] on
And now I [Bm] know, [G] I'm better [A] sleeping on my own

Cause if you [D] like the [A] way you [Bm] look that [G] much
Oh baby [D] you should go and [A] love your-[D]self
And if you [D] think that [A] I'm still [Bm] holdin' on [G] to somethin'
[D] You should go and [A] love your-[D]self

But when you [D] told me that you [A] hated my [Bm] friends
The only [Em] problem was with [D] you and not [A] them
And every [D] time you told me [A] my opinion was [Bm] wrong
And tried to [Em] make me forget [D] where I came [A] from

And I didn't wanna [D] write a song [A] cause I didn't want [Bm] anyone thinking I still care
I [Em] don't but, [D] you still hit my [A] phone up
And baby I be [D] movin' on [A] and I think you [Bm] should be somethin'
I don't wanna [Em] hold back, [D] maybe you should [A] know that

My mama don't [Bm] like [G] you and she likes every-[D]one
And I never [Bm] like to [G] admit that I was [D] wrong
And I've been so [Bm] caught up in [G] my job, didn't [D] see what's going [A] on
And now I [Bm] know, [G] I'm better [A] sleeping on my own

Cause if you [D] like the [A] way you [Bm] look that [G] much
Oh baby [D] you should go and [A] love your-[D]self
And if you [D] think that [A] I'm still [Bm] holdin' on [G] to somethin'
[D] You should go and [A] love your-[D]self

For all the [D] times you [A] made me feel [Bm] small
I fell in [Em] love, now I fear [D] nothin' at [A] all
I never [D] felt so low when [A] I was [Bm] vulnerable
Was I a [Em] fool to let you [D] break down my [A] walls?

Cause if you [D] like the [A] way you [Bm] look that [G] much
Oh baby [D] you should go and [A] love your-[D]self
And if you [D] think that [A] I'm still [Bm] holdin' on [G] to somethin'
[D] You should go and [A] love your-[D]self
Cause if you [D] like the [A] way you [Bm] look that [G] much
Oh baby [D] you should go and [A] love your-[D]self
And if you [D] think that [A] I'm still [Bm] holdin' on [G] to somethin'
[D] You should go and [A] love [D] yourself

Hợp âm guitar sử dụng


Bình luận 9
Phuong 3 năm trước

tone D capo ngăn mấy để lên tone E mọi người nhỉ

kynguyen65 Quản trị viên 3 năm trước

Ngăn 2 nhé Phuong

Phuong 3 năm trước

cảm ơn AD nhé

nobitazzpro2 3 năm trước

cho tớ hỏi bài này đánh điệu gì thế

nobitazzpro2 3 năm trước

AD ơi giúp tớ với rối quá chịu không nổi

kynguyen65 Quản trị viên 3 năm trước

Cũng không không biết nói thế nào nữa, nobitazzpro2 có thể đánh như sao: chách bùm bùm, chách bùm bùm nhé

nobitazzpro2 3 năm trước

cam on AD nhe

Pnha 3 năm trước

Cho e hỏi bài này theo nhịp 34 hay 44 thế ạ

Khaihuyen525 2 năm trước

Cho em hỏi bài này đánh theo điệu nào thì hợp qj?
Có thể đơn giản hóa hợp âm thành C G Am F được không ạ?

Nhập bình luận