A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

Lượng vàng không tiếc

Sáng tác: Dân ca | Nhạc Dân ca | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 536

b [F] #
x2

1. Còn [F] đêm, còn [C] đêm nay [F] nữa, nay [C] nữa mai [F] đi
Lượng [C] vàng là vàng không tiếc, tiếc [F] khi ngồi [C] kề!
[G] Ù là ù u [C] ơ! Tiếc [G] thương ơ ù [C] ơ
[Gm] Ù là ù u [C] ơ! Tiếc [G] thương ơ ù [C] ơ

2. Còn [F] đêm, còn [C] đêm nay [F] nữa, nay [C] nữa mai [F] về
Lượng [C] vàng là vàng không tiếc, tiếc [G] kề má [F] son!
[C] Ù là ù u [F] ơ! Tiếc [C] thương ơ ù [F] ơ
[C] Ù là ù u [F] ơ! Tiếc [C] thương ơ ù [F] ơ


Nhập bình luận