Đi cấy

Sáng tác: Dân ca | Nhạc Dân ca | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 9826

b [F] #
x2

Lên [F] chùa bẻ một cành [Dm] sen lên [F] chùa bẻ một cành [Dm] sen
Ăn cơm bằng [C] đèn đi cấy sáng [F] trăng
Ba bốn [Dm] cô có hẹn cùng [F] trăng, có bạn cùng [F] trăng
Thắp [F] đèn ta sẽ chơi trăng ngoài thềm chơi [F] trăng ngoài thềm
Ý rằng cầu [Gm] cho, cầu cho trong [C] ấm, êm êm lại ngoài [F] êm

Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
Ba [G] lý tang tình mà nghe Ta [D7] hò ba [Em] lý tình [D7] tang Ba [G] lý tình... 4904
Hai [C] tay bưng [F] dĩa í a bánh [C] bò. Giấu [Em] cha, giấu [Am] mẹ chân đi khé... 7845
1. Một [F] thương tóc xoã ngang [Bb] vai [Eb] Hai thương, hai [Dm] thương đi [Gm] đứng Ố [F]... 8032
[C] Gió mùa [F] thu mẹ [C] ru mà con ngủ [F] Năm canh chày [Am] năm canh chày Thức... 6707
1. Gió đánh cành [F] tre, gió đập cành [Dm] tre Chiếc [Bb] thuyền anh [F] vắng le [Gm] the... 8682
Bài hát cùng tác giả
Yêu [Am] nhau cởi [G] áo ối à trao [F] nhau Về [Em] nhà dối [C] rằng cha dối [G]... 21808
Bông [Am] xanh bông [C] trắng Rồi lại vàng [G] bông, ơi bạn [Am] ơi Bông lê cho bằng bông... 20152
Trèo [G] lên quan [Am] dốc ngồi [F] gốc ối a cây đa Rằng tôi lý ối a cây [F]... 15152
Miếng [C] trầu nên nghĩa phu [F] thê Mẹ cha đã [Am] định em về với [C] anh Hết [Am]... 11178
Version 1 Chiều [Am] chiều ra [D] đứng …tây lầu [Am] tây Tây lầu [D] tây thấy cô tang tình... 10315

Nhập bình luận