A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

Đi cấy

Sáng tác: Dân ca | Nhạc Dân ca | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 4527

b [F] #
x2

Lên [F] chùa bẻ một cành [Dm] sen lên [F] chùa bẻ một cành [Dm] sen
Ăn cơm bằng [C] đèn đi cấy sáng [F] trăng
Ba bốn [Dm] cô có hẹn cùng [F] trăng, có bạn cùng [F] trăng
Thắp [F] đèn ta sẽ chơi trăng ngoài thềm chơi [F] trăng ngoài thềm
Ý rằng cầu [Gm] cho, cầu cho trong [C] ấm, êm êm lại ngoài [F] êm

Nhập bình luận