Mùa hợp tấu

Sáng tác: Hùng Lân | Nhạc Trẻ | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 1622

b [A] #
x2

1. Bạn đường [A] ơi, nắng lên rồi. gieo sáng ngời
Nhạc ngày [E] xanh, như chim lành, tung đôi [A] cánh
Một trời [D] hoa, sáng bao [A] la, chờ đợi [F#7] ta, kíp xông [Bm] pha
Bạn cùng tôi câu [B7] nước non ta chung [E] hòa

2. Ngoài ruộng [A] sâu, đã lên mầu, bông lúa đầu
Ngành quỳ [E] dương, vui lên đường, về định [A] hướng
Mùa dựng [D] xây, đón ta [A] đây, hợp ngàn [F#7] tay, thấm men [Bm] say
Dựng ngày mai tươi sáng [E] trong khúc nhạc bừng [A] mây

ĐK: Ca lên [A] đi Xuân thế [E] hệ lên phơi [A] phới
Ca lên [D] đi, ca sức mạnh dân tộc [A] mới
Cho xanh [Bm] tươi cây ước [B7] vọng bên suối [E] đời
Cho thắm [C#m] lại tơ lòng ai thiếu yên [E] vui

3. Bạn đường [A] ơi, nắng lên rồi, gieo sáng ngời
Nào cùng [E] nhau ta mở đầu mùa hợp [A] tấu
Dù ngày [D] mai, sống đôi [A] nơi hẹn rồi [F#7] đây, sát đôi [Bm] vai
Nhìn ngày trôi nghe sức [E] thiêng ta chưa hề [A] phai


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận