Mùa xuân từ những giếng dầu

Sáng tác: Phạm Minh Tuấn | Nhạc Trẻ | Điệu: Disco | kynguyen65 | 9262

b [Am] #
x2

[Am] hu hú [G] hù, à [Em] ha, há [Am] ha x 2

[Am] Mùa xuân đến từ những giếng dầu
Mùa xuân đến từ những nụ hoa thắm [C] màu
Mùa xuân đến rạo rực lòng [Dm] ta
Mùa xuân [F] đến [G] làm đẹp bài [Am] ca

Mùa [G] xuân từ những giàn [F] khoan
Giữa biển [Dm] khơi nghìn trùng sóng [Am] vỗ
Mùa [Dm] xuân từ những bàn [F] tay
Với tấm [G] lòng việt nam Liên [Am] Xô

Mùa [G] xuân từ những giàn [F] khoan
Hỏi biển [Dm] sâu ở đầu mỏ [Am] quý
Mùa [Dm] xuân hạnh phúc tình [F] yêu
Em hãy [G] cười để mùa xuân thêm [Am] xuân

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận