Nghệ An ngày nào

Sáng tác: Marr D | Nhạc Quê hương | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 211

b [C] #
x2

[C] Có biết bao câu chuyện về quê hương [Am] tôi
Là nơi tôi sinh [F] ra, là nơi tôi lớn [G] lên
[C] Và có biết bao thăng trầm trải qua nơi [Am] này
Nơi ai bão [F] giông, nơi ai day [G] dứt trong lòng

T-ĐK:
Nghệ [Dm] An tuổi thơ của tôi, nơi những cánh [G] đồng bát ngát
Cánh diều vi [C] vu, nơi ấy yên [Am] bình [A7]
Và [Dm] tôi, người con nơi xứ [G] Nghệ, tôi xin gửi tặng lời [C] ca. [G]

ĐK:
Nghệ [C] An quê ta ngày nào, câu hò đò [Am] đưa, câu dân ca
Câu dân [Dm] ca nét riêng quê nhà, câu dân [G] ca thắp tâm hồn ta
Nghệ [Am] An quê ai ngày nào, chiến [Am] chinh bao năm đổi thay
Ai đi [Dm] xa vấn vương nơi này, ai bôn [G] ba khắp nơi giải phóng nước [C] nhà.

T-ĐK:
Nghệ [Dm] An tuổi thơ của tôi, nơi những cánh [G] đồng bát ngát
Cánh diều vi [C] vu, nơi ấy yên [Am] bình [A7]
Và [Dm] tôi, người con nơi xứ [G] Nghệ, tôi xin gửi tặng lời [C] ca. [G]

ĐK:
Nghệ [C] An quê ta ngày nào, câu hò đò [Am] đưa, câu dân ca
Câu dân [Dm] ca nét riêng quê nhà, câu dân [G] ca thắp tâm hồn ta
Nghệ [Am] An quê ai ngày nào, chiến [Am] chinh bao năm đổi thay
Ai đi [Dm] xa vấn vương nơi này, ai bôn [G] ba khắp nơi giải phóng nước [C] nhà.

* [Dm] Nếu ai kia trưởng thành đừng quên chốn [G] đây
Nơi mà ta khôn [C] lớn, với những kỷ [Am] niệm
[Dm] Có ấm áp tay cha, [F] vẫn đó những câu ca lời mẹ [G] ru.
Nhập bình luận