Nguyền cung hiến Chúa cả đời tôi

Sáng tác: R. Kelso Carter & Frances Ridley Havergal - năm: 1874 | Nhạc Thánh ca | Điệu: Chưa chọn | airboy089 | 117

b [G] #
x2

1. Nguyền cung [G] hiến Chúa cả đời [D7] tôi,
Thành tâm dâng tất [B7] cả muôn [Em] mối,
Cũng đem [G7] hết bao nhiêu năm [C] ngày, [Cm]
Để khen [G] ngợi Chân [D7] Chúa tôi [G] nay.

2. Nguyền xin [G] Chúa lấy cả bàn [D7] tay,
Hành vi theo thánh [B7] đức nhân [Em] ái,
Xin Chúa [G7] lấy hai chân tôi [C] đây, [Cm]
Khiến lẹ [G] làng đẹp [D7] đẽ cho [G] Ngài.

3. Nguyền xin [G] Chúa lấy cả giọng [D7] tôi,
Ngày đêm ca chúc [B7] Đấng vô [Em] đối,
Dâng luôn [G7] lưỡi tôi đây cho [C] Ngài, [Cm]
Để vui [G] truyền rao [D7] phước âm [G] hoài.

4. Bạc tôi [G] đó với cả vàng [D7] đây,
Nguyền dâng luôn chẳng [B7] giữ một [Em] mảy,
Bao nhiêu [G7] trí não dâng thay [C] thảy, [Cm]
Để được [G] dùng theo [D7] ý thánh [G] Ngài.

5. Cầu xin [G] Chúa lấy ý nguyện [D7] tôi,
Hành vi theo thánh [B7] chỉ mà [Em] thôi,
Tâm linh [G7] cũng hiến luôn cho [C] Ngài, [Cm]
Để làm [G] đền Vua [D7] Thánh lâu [G] dài.

6. Mọi tinh [G] túy của ái tình [D7] tôi,
Nguyện dâng luôn Cứu [B7] Chúa vô [Em] đối,
Xin Christ [G7] lấy tấm thân vô [C] tài, [Cm]
Để thuộc [G] quyền Chân [D7] Chúa lâu [G] dài.


Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
Tôi sẽ trỗi [F#m] dậy, Tôi sẽ trỗi [C#m] dậy Đi [E] về cùng cha [A] tôi 1) Nguyện xót... 1041
1.[Em] Nào cảm tạ [C] Chúa [D7] vì Chúa rất nhân [G] từ, [E7] trọn một tình [Am] thương [B7]... 1653
1. Mẹ [G] ơi xin cho đôi [Bm] bạn suốt đời thủy [G] chung, Mẹ [Am] ơi xin cho đôi... 1362
1. Mấy ai trong [Am] đời không có lần sa [C] ngã [Am] Chúa thương con nhiều Chúa [F] hằng... 1226
Intro: [Dm][Am]-[Bb][Am][Dm]-[Am][Bb]-[Am][Dm] 1. [Dm] Còn tình yêu nào như tình [C] Chúa Giêsu Đã một [Am] lần vai mang thập... 2650
Bài hát cùng tác giả
1. Nguyền cung [G] hiến Chúa cả đời [D7] tôi, Thành tâm dâng tất [B7] cả muôn [Em] mối, Cũng... 117

Nhập bình luận