Sáng tác: Lm. Xuân Đường | Nhạc Thánh ca | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 1209

b [Am] #
x2

1. Phù [Am] vân nối phù [C] vân
Thời [Dm] gian cứ xoay [Am] vần
Người [G] đi, người lại [F] đến
Đời [G] xa đời sẽ [C] nối. [E7]

Ngày [Am] qua, ngày lại [C] tới
Trời [Em] đất mãi vần [Am] xoay
Nhân [D] thế dẫu tàn [Am] phai
Tình [G] yêu mãi đong [Am] đầy.

ĐK:
Phù [Am] vẫn dẫu đời phù [F] vân
Cho [G] con bác ái hiền [C] thân
Mặc [Dm] cho nhân thế nhiều nghi [F] nan
Sang [G] hèn cùng chung [C] sống. [E7]

Nguyện [Am] dâng câu hát tình tri [F] ân
Cho [G] con say mến nguồn ân [C] thiêng
Dù [Dm] cho kiếp sống đầy truân [F] chuyên
Phù [E7] vân vẫn nên tình vô [Am] biên.

2. Bình [Am] minh đến rồi [C] đi
Hoàng [Dm] hôn cũng xa [Am] dần
Trần [G] gian dù lao [F] tác
Lợi [G] danh rồi cũng [C] hết. [E7]

Dòng [Am] sông từ muôn [C] lối
Biển [Em] lớn chảy về [Am] xuôi
Trong [D] Chúa con nghỉ [Am] ngơi
Bình [G] an phút tuyệt [Am] vời

ĐK:
Phù [Am] vẫn dẫu đời phù [F] vân
Cho [G] con bác ái hiền [C] thân
Mặc [Dm] cho nhân thế nhiều nghi [F] nan
Sang [G] hèn cùng chung [C] sống. [E7]

Nguyện [Am] dâng câu hát tình tri [F] ân
Cho [G] con say mến nguồn ân [C] thiêng
Dù [Dm] cho kiếp sống đầy truân [F] chuyên
Phù [E7] vân vẫn nên tình vô [Am] biên.

3. Đời [Am] ta kiếp phù [C] dung
Nở [Dm] hoa cũng mau [Am] tàn
Người [G] quên, người lại [F] nhớ
Trần [G] gian là bến [C] đỗ. [E7]

Dòng [Am] sông bồi phù [C] xa
Tình [Em] mến sẽ trổ [Am] hoa
Nhân [D] thế dẫu vụt [Am] qua
Tình [G] yêu vẫn chan [Am] hòa.

ĐK:
Phù [Am] vẫn dẫu đời phù [F] vân
Cho [G] con bác ái hiền [C] thân
Mặc [Dm] cho nhân thế nhiều nghi [F] nan
Sang [G] hèn cùng chung [C] sống. [E7]

Nguyện [Am] dâng câu hát tình tri [F] ân
Cho [G] con say mến nguồn ân [C] thiêng
Dù [Dm] cho kiếp sống đầy truân [F] chuyên
Phù [E7] vân vẫn nên tình vô [Am] biên.

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận