Rồi có một ngày

Sáng tác: Hàn Châu & Bích Bửu | Nhạc Phật giáo | Điệu: Slow Rock | kynguyen65 | 1856

b [Dm] #
x2

Intro: [Dm][Gm]-[C][F]-[Bb][Gm]-[A7][Dm]

Một [Dm] ngày ảm đạm mưa hay [Am] nắng
Sông lửng lờ [F] trôi mây vẫn [A7] bay
Một chốn nhân [Dm] sinh dừng độ [Gm] ngột
Còn [A] ai về lại lặng ngồi [A7] đây

Ngồi [Dm] đây đọc lại vầng thơ cũ
Nghe [Bb] khúc nhạc [A] buồn thổn thức ngân
Réo [Gm] rắt bao cung trầm nốt [A] bổng
Ai tìm ta có [A7] gặp lại ta [Dm] chăng?

ĐK: Khi từ [Dm] giã bạn khắp muôn [Gm] phương
Tạm biệt [C] người thân thích mến [F] thương
Là [Dm] lúc trái tim ta thắt [F] lại
Bên bình [Gm] hoa [Bb] ảnh mới lồng [A7] gương

Ta [Dm] đi đâu biết phải về đâu?
Khi khổ lúc [C] vui [A7] miệng vẫn [Dm] cười
Không thấy ta [C] đâu xin [Bb] đừng khóc!
Xem [Am] thơ là [A7] gặp được ta [Dm] rồi


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận