Something just like this

Sáng tác: The Chainsmokers & Coldplay | Nhạc Quốc tế | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 2776

b [Bm] #
x2

Intro:[G] [A] [Bm] [A] - [G] [A] [Bm]

Verse 1:
I've been [A] reading books of [G] old, the [A] legends and the [Bm] myths
[A] Achilles and his [G] gold, [A] Hercules and his [Bm] gifts
[A] Spiderman's [G] control and [A] Batman with his [Bm] fists
[A] And clearly [G] I don't see myself [A] upon that [Bm] list

Pre-Chorus 1:
But she said, [A] where'd you wanna [G] go, how much [A] you wanna [Bm] risk?
I'm not [A] looking for [G] somebody with some [A] superhuman [Bm] gifts
Some [A] [G] superhero, some [A] fairytale [Bm] bliss
Just [A] something I can [G] turn to, [A] somebody I can [Bm] kiss

Chorus 1:
I want [A] something just like [G] this, doo-doo-doo, [A] [Bm] doo-doo-doo
Doo-doo-doo, [A] doo-doo, [G] doo-doo-doo, [A] [Bm] doo-doo-doo
Oh I want [A] something just like [G] this, doo-doo-doo, [A] doo-doo-doo [Bm]
Doo-doo-doo, [A] doo-doo, [G] doo-doo-doo, [A] [Bm] doo-doo-doo
Oh I want [A] something just like [G] this [A] [Bm] [A] [G] [A] [Bm]
I want [A] something just like [G] this [A] [Bm] [A] [G] [A] [Bm]

Verse 2:
I've been [A] reading books of [G] old, the [A] legends and the [Bm] myths
The [A] testaments they [G] told, the moon [A] and its [Bm] eclipse
And [A] Superman [G] unrolls, a suit [A] before he [Bm] lifts
[A] But I'm [G] not the kind of [A] person that it [Bm] fits

Pre-Chorus 2:
She said, [A] where'd you wanna [G] go, how much [A] you wanna [Bm] risk?
I'm not [A] looking for [G] somebody with some [A] superhuman [Bm] gifts
Some [A] [G] superhero, some [A] fairytale [Bm] bliss
Just [A] something I can [G] turn to, [A] somebody I can [Bm] miss

Chorus 2:
I want [A] something just like [G] this [A] [Bm] [A] [G] [A] [Bm]
I want [A] something just like [G] this [A] [Bm] [A] [G] [A] [Bm]
Oh I want [A] something just like [G] this, doo-doo-doo, [A] [Bm] doo-doo-doo
Doo-doo-doo, [A] doo-doo, [G] doo-doo-doo, [A] [Bm] doo-doo-doo-oo
Oh I want [A] something just like [G] this, doo-doo-doo, [A] doo-doo-doo [Bm]
Doo-doo-doo, [A] doo-doo, [G] doo-doo-doo, [A] [Bm] doo-doo-doo-oo

Pre-Chorus 3:
[D/F#] Where'd you wanna [G] go, how much [A] you wanna [Bm] risk?
I'm not [D/F#] looking for [G] somebody with some [A] superhuman [Bm] gifts
Some [D/F#] [G] superhero, some [A] fairytale [Bm] bliss
Just [D/F#] something I can [G] turn to, [A] somebody I can [Bm] kiss
I want [D/F#] something just [G] like this


Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
Intro: [Cmaj7] [F] [Cmaj7] [F] 1. [Cmaj7] Don't let the [F] sun catch you [Cmaj7] cryin' [F] [Cmaj7] The night's... 2599
Intro: [Am][G][Em][F][G][Am] Verse 1. [Am] Sera was never an [G] agreeable [Em] girl Her [F] tongue tells tales of re-[Am]... 1972
[Intro] [Em] [D] [C] [G] Verse 1: [Em] Eres como [D] una mariposa, vuelas y te posas vas de boca... 1608
[F] [Am] [Bb] [C] x 2 [F] Hey, if we can't solve any [Am] problems [Bb] then why do we... 2288
Verse 1: For all those [C] times you stood by me For all the [F] truth that you made me... 2115
Bài hát cùng tác giả
Intro:[G] [A] [Bm] [A] - [G] [A] [Bm] Verse 1: I've been [A] reading books of [G] old, the [A]... 2776

Bình luận 1
kynguyen65 Quản trị viên 1 năm trước

Đây là 1 bản nhạc của The Chainsmokers & Coldplay
được cho là bản nhạc mà các đồng nghiệp China và Việt Nam cover qua 2 phiên bản sau:
1. Phiên bản tiếng Trung: Cô Phương tự thưởng - Dương Tiểu Tráng
https://hopamviet.vn/chord/song/co-phuong-tu-thuong/W8IU6A00.html
2. Phiên bản tiếng Việt Tình sầu thiên thu muôn lối - Doãn Hiếu
https://hopamviet.vn/chord/song/tinh-sau-thien-thu-muon-loi/W8IU6A6C.html

Nhập bình luận