Sống phút hiện tại

Sáng tác: Phạm Trung & ĐHY Nguyễn Văn Thuận | Nhạc Thánh ca | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 1756

b [G] #
x2

Lạy [G] Chúa
Con không đợi [D] chờ con không đợi [G] chờ
Con quyết [D] sống phút hiện [G] tại
Và làm [D] cho nó đầy tình [G] thương
Và làm [D] cho nó đầy tình [G] thương.

Vì chấm [D] này nối tiếp chấm [G] kia
Ngàn vạn chấm thành một đường dài
Ngàn vạn [D] chấm thành một đường [G] dài

Phút [G] này nối tiếp phút [Am] kia
Muôn triệu [D] phút thành một đời [G] sống
Muôn triệu [D] phút thành một đời [G] sống.

[G] Chấm mỗi chấm cho đúng đời sẽ đẹp
[C] Sống mỗi phút cho tốt đời sẽ [G] thánh là đời sẽ thánh

Mỗi phút giây con muốn làm lại với Chúa
Một giao ước mới
Một giao ước vĩnh cửu
Con muốn cùng hội thánh hát vang
Vinh danh Chúa cha
Vinh danh Chúa con
Vinh danh Chúa thánh thần
Al-le-lu-ia

Đường hy [D] vọng do mỗi chấm hy [G] vọng
Đời hy vọng do mỗi phút hy vọng
Đời hy vọng do mỗi phút hy vọng
Như Chúa Giê-su trọn đời
Đã làm đẹp lòng đức Chúa cha
Đã làm đẹp lòng đức Chúa [D] cha.

Đường hy [D] vọng do mỗi chấm hy [G] vọng
Đời hy vọng do mỗi phút hy vọng
Đời hy vọng do mỗi phút hy vọng
Như Chúa Giê-su trọn đời
Đã làm đẹp lòng đức Chúa cha
Đã làm đẹp [D] lòng đức Chúa [G] cha.

Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
1. Ngày [G] xưa khi Chúa [Em] dựng nên đất [G] trời [Em] Ngài cũng dựng [C] lên dựng [Bm]... 3564
Chúa [C] ơi Xin cho [Em] con giống trái tim của [Am] Ngài Dù cuộc [G7] sống mai này luôn... 2400
1. Trang [C] Vinh cùng nhau bước [C] đi Có [Am] chúa bên ta lo [Am] gì Tỏa lan [F]... 1810
1. Từ rất xa [Gm] khơi Người đã gọi [Cm] tôi đi giữa lòng [Bb] đời rao truyền tin [D7]... 3114
1. [Am] Chúa là con [F] đường cho con tiến [C] lên Là ánh [Am] hồng xua tan bóng [G]... 4191
Bài hát cùng tác giả
Lạy [G] Chúa Con không đợi [D] chờ con không đợi [G] chờ Con quyết [D] sống phút hiện [G]... 1756

Nhập bình luận