Than thở với lục bình

Sáng tác: Hàn Châu | Nhạc Trữ tình | Điệu: Slow Ballad | kynguyen65 | 1810

b [Dm] #
x2

[Dm] Lục bình [G] trôi sao không trôi [Dm] mãi
Mà lại tắm [G] mãi tình [Dm] sầu
Chỉ một đêm [F] thôi tóc đã bạc [G] màu ân tình chìm [Dm] sâu
Giờ đã xa [Bb] nhau con cá trên [G] sông quảy đuôi ra [Dm] biển
Con [G] chim chiền chiện [Dm] bỏ đất [Bb] liền về [A7] non

Lục bình [G] ơi sông sâu chi [Dm] mấy
Để rồi ta [G] phải ớ lụy [Dm] đò
Trách phiền thân [F] tôi sao quá nặng [G] lòng để khổ luỵ [Dm] thôi
Nào ngờ chiêm [Bb] bao hôm tối có [G] nhau sáng ra thôi [Dm] đã
Xa [G] nhau biền biệt [Dm] sông nước [Bb] buồn [A7] ngẩn [Dm] ngơ

[Dm] Thôi tình thôi ví cũng bọt [G] bèo ví cũng bọt [Dm] bèo
Người bỏ người trong lúc gieo [F] neo
Người [Bb] đi như gió qua [Dm] sông
Bỏ quên dòng [G] nước mênh mông nỗi [Dm] buồn
Người [Bb] đi như gió qua [Dm] truân
Ngã nghiêng bụi [G] chuối xót xa não [Dm] nề
Người [A7] đi quên hết [Dm] lối về

Giờ ngồi [G] đây ôm con tim [Dm] vỡ
Để mà than [G] thở với lục [Dm] bình
Ngắm lục bình [F] trôi theo nưóc dập [G] dờn lớn ròng đầy [Dm] vơi
Tình cũng nỗi [Bb] trôi theo sóng lênh [G] đênh cách chia đôi [Dm] ngã
Xa [G] nhau biền biệt [Dm] tan nát [Bb] lòng rồi [A7] người [Dm] ơi


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận