Xin chỉ cho con

Sáng tác: Hùng Lân | Nhạc Thánh ca | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 108

b [Em] #
x2

ÐK:
Xin chỉ cho [Em] con (xin chỉ cho con)
Đường đi của [G] Chúa (đường đi của Chúa)
Xin dạy bảo [Em] con (xin dạy bảo con)
Nước bước của Ngài (nước bước của Ngài).

Xin hướng dẫn [G] con trong chân lý
Xin dạy bảo [B7] con những điều cao [Em] quý
Vì [Am] Chúa là Ðấng cứu độ [B7] con
Là [Em] Ðấng ngày [B7] đêm con cậy [Em] trông.

1. Tất [Em] cả đường nẻo Chúa
Là tình [C] yêu và chân [B7] lý
Dành [Em] cho những ai giữ trọn minh [B7] ước
Điều răn Chúa [Am] ra nghiêm [B7] chỉnh thực [Em] thi.

ÐK. Xin chỉ cho [Em] con (xin chỉ cho con)
Đường đi của [G] Chúa (đường đi của Chúa)
Xin dạy bảo [Em] con (xin dạy bảo con)
Nước bước của Ngài (nước bước của Ngài).

Xin hướng dẫn [G] con trong chân lý
Xin dạy bảo [B7] con những điều cao [Em] quý
Vì [Am] Chúa là Ðấng cứu độ [B7] con
Là [Em] Ðấng ngày [B7] đêm con cậy [Em] trông.

2. Xin [Em] mở lượng từ bi
Từ ngàn [C] xưa Ngài vẫn [B7] có
Mà [Em] quên hết những lỗi lầm con [B7] mắc
Hồi niên thiếu [Am] vươn lên [B7] trong dại [Em] thơ.

ÐK:
Xin chỉ cho [Em] con (xin chỉ cho con)
Đường đi của [G] Chúa (đường đi của Chúa)
Xin dạy bảo [Em] con (xin dạy bảo con)
Nước bước của Ngài (nước bước của Ngài).

Xin hướng dẫn [G] con trong chân lý
Xin dạy bảo [B7] con những điều cao [Em] quý
Vì [Am] Chúa là Ðấng cứu độ [B7] con
Là [Em] Ðấng ngày [B7] đêm con cậy [Em] trông.

3. Xin [Em] đừng để kẻ hại con
Ngày nào [C] reo mừng chiến [B7] thắng
Thẹn [Em] thay khốn thay cho bọn thất [B7] tín
Làm sao thoát tay Thiên Chúa toàn [Em] năng.

ÐK:
Xin chỉ cho [Em] con (xin chỉ cho con)
Đường đi của [G] Chúa (đường đi của Chúa)
Xin dạy bảo [Em] con (xin dạy bảo con)
Nước bước của Ngài (nước bước của Ngài).

Xin hướng dẫn [G] con trong chân lý
Xin dạy bảo [B7] con những điều cao [Em] quý
Vì [Am] Chúa là Ðấng cứu độ [B7] con
Là [Em] Ðấng ngày [B7] đêm con cậy [Em] trông.

Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
Tôi sẽ trỗi [F#m] dậy, Tôi sẽ trỗi [C#m] dậy Đi [E] về cùng cha [A] tôi 1) Nguyện xót... 1019
1.[Em] Nào cảm tạ [C] Chúa [D7] vì Chúa rất nhân [G] từ, [E7] trọn một tình [Am] thương [B7]... 1631
1. Mẹ [G] ơi xin cho đôi [Bm] bạn suốt đời thủy [G] chung, Mẹ [Am] ơi xin cho đôi... 1352
1. Mấy ai trong [Am] đời không có lần sa [C] ngã [Am] Chúa thương con nhiều Chúa [F] hằng... 1214
Intro: [Dm][Am]-[Bb][Am][Dm]-[Am][Bb]-[Am][Dm] 1. [Dm] Còn tình yêu nào như tình [C] Chúa Giêsu Đã một [Am] lần vai mang thập... 2635
Bài hát cùng tác giả
[Bb] Trời hồng hồng sáng trong trong [F] ngàn phượng rung nắng ngoài [Bb] song Cành mềm mềm [F] gió... 11141
1. [Am] Tôi không còn cô đơn buồn [C] khô héo bên dòng [Am] đời [F] Tôi không còn cô... 7385
1. Khoẻ vì [G] nước kiến thiết quốc gia Đoàn thanh [Em] niên ta [D] góp tài [G] ba Tạo... 7306
ÐK1: Bà Maria [D] ơi, trên đường bà thấy những [Bm] gì, Trên [G] đường bà thấy những [F#m] gì... 6866
Lời sông [C] núi bừng vang bốn phương trời Giục chúng [G] ta đường phụng sự quyết [C] tiến Triệu... 6696

Nhập bình luận