Bài ca cho người đi giữ quê hương

Sáng tác: Trương Quốc Khánh | Nhạc Đỏ | Điệu: March | kynguyen65 | 159

b [C] #
x2

Từ một [C] ngày quân [Am] giặc vào [G] đây
Từ một [Am] đêm kiếm [C] cung đi dựng [G] cờ
Từ một [Am] đêm sáng trăng vang lời [C] thề
[G] Máu người [F] dân tôi [G] thắm trên đồng [C] hoang
[G] Máu người [F] dân tôi [G] thắm trên đồng [C] hoang

[Am] Ai yêu quê [F] hương hơn [G] người dân [C] tôi?
[G] Ai trăm năm qua nghèo [Am] đói trên [Em] rừng?
[Am] Nhưng yêu quê hương nên [G] thành hiên [Am] ngang
Nhưng yêu quê hương nên [G] chết trong nụ [C] cười
[Am] Nhưng yêu quê hương nên [G] chết trong nụ [C] cười


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận