Đám cưới chuột

Sáng tác: Nhạc Ngoại - Lời Việt: Tiến Đạt | Nhạc Ngoại lời Việt | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 12243

b [Am] #
x2

[Am] Ai mang cá đến [C] cho con mèo hoang tàn [Am] ác [C]
[Am] Ai mang cá đến [C] cho con mèo hoang say [Am] mèm [C]
[Am] Lang thang dưới gốc [C] cây có một anh chuột [Am] nhắt [C]
[Am] Lang thang chốn bãi [C] hoang có một cô chuột [Am] đồng.

[F] Ai, [Ab] ai, [C#] ai, [C] ai
[F] Rước [Ab] dâu [C#] tưng [C] bừng
[F] Một mình [Eb] ta cô đơn [C#] chốn góc [C] hang.

[Am] Bao nhiêu trống với [C] chiêng tưng bừng vui rộn [Am] rã [C]
[Am] Bao nhiêu phướn với [C] hoa quay cuồng đến ngợp [Am] trời [C]
[Am] Ung dung ngắm rước [C] hoa có một con mèo [Am] béo [C]
[Am] Ngân nga mấy khúc [C] ca có một con chuột [Am] gầy.

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận