Dắt dìu con đi

Sáng tác: Lãng Du | Nhạc Thánh ca | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 2451

b [Am] #
x2

1. Dắt dìu con [Am] đi, đi bên Ngài nào có sợ [Dm] chi
Giông tố giăng [G] đầy có Ngài con chẳng lo [C] gì
Ngài dắt dìu [Dm] con đi như người [G] Cha
Ngài nắm chặt tay [C] con không rời [Am] xa
Từng bước Ngài nâng [Dm] niu không bao [G] giờ để con vấp [E7] ngã.

ĐK:
Tình Ngài dìu [Am] dắt con bước trên nẻo [Dm] ngay
Dù qua thung [G] lũng hay hố sâu hiểm [C] nguy
Con vẫn vui [F] sướng khi tựa nương bên [E] Ngài
Dắt dìu con [E7] đi!

Lòng này nguyện [Am] hát vang khúc ca tạ [Dm] ơn
Tạ ơn Thiên [G] Chúa đã dẫn đưa đời [C] con
Bên dòng suối [F] mát nơi chan chứa ân [E7] tình
Xin dắt dìu con [Am] đi.

2. Bước đường trần [Am] gian có Ngài lòng sẽ bình [Dm] an
Dẫu có nguy [G] nan có Ngài con sẽ an [C] toàn
Dẫu có nhiều chông [Dm] gai con sợ [G] chi
Vì Chúa ở bên [C] con dẫn đường [Am] đi
Vì Chúa dìu đưa [Dm] con, con an [G] lòng cậy tin vững [E7] trí.

ĐK:
Tình Ngài dìu [Am] dắt con bước trên nẻo [Dm] ngay
Dù qua thung [G] lũng hay hố sâu hiểm [C] nguy
Con vẫn vui [F] sướng khi tựa nương bên [E] Ngài
Dắt dìu con [E7] đi!

Lòng này nguyện [Am] hát vang khúc ca tạ [Dm] ơn
Tạ ơn Thiên [G] Chúa đã dẫn đưa đời [C] con
Bên dòng suối [F] mát nơi chan chứa ân [E7] tình
Xin dắt dìu con [Am] đi.

Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
1. [C] Chúa hỡi! Ngài [G] ở đâu? Giữa [Am] cuộc đời [Em] Phải [F] chăng là [G] cơn gió... 1430
1. [C] Lòng ước [Dm7] mong, [G7] lòng ước [C] mong [Am7] Từ đáy [Dm7] tim con xin dâng [G7]... 1976
Nguyện [Dm] tôn vinh ngợi khen danh [Gm] Giê-xu toàn năng Dùng lời [Dm] hát chúc tán tạ ơn [Asus4]... 1031
1. [G] Tôi có là niềm [Am] vui cho một ai [G] đó Khi cuộc [C] đời cần lắm những... 1319
Lời Việt: [Bb] Xin ban cho con Thần [A] Khí [Dm] Chúa, [Dm] xin ban cho con thêm [C] đức... 1065
Bài hát cùng tác giả
1. Dắt dìu con [Am] đi, đi bên Ngài nào có sợ [Dm] chi Giông tố giăng [G] đầy có... 2451

Nhập bình luận