Gọi tên người yêu (Aline)

Sáng tác: Nhạc Pháp | Nhạc Ngoại lời Việt | Điệu: Slow Rock | kynguyen65 | 47188

b [C] #
x2

Ngồi họa hình người [C] tình vào bãi cát [E7] vàng
Hình dáng em [F] ngoan nụ cười ôi mến [G7] thương
Rồi trời mịt [C] mù làn mưa rồi xóa [Em] nhòa
Hình dáng nên [F] thơ chìm dần trong bão [G7] mưa

Rồi anh sẽ [C] hét
Sẽ hét [E7] lên, hét [F] lên gọi tên người [G7] quen
Rồi anh sẽ [C] khóc
Sẽ khóc [E7] lên, khóc [F] lên lòng đau triền [G7] miên

Ngồi buồn tủi ngoài [C] đời tưởng như ngồi với [E7] người
Người đã xa [F] xôi người đi mất [E7] hơi
Rồi tìm tìm [C] hoài rồi như ngóng [Em] đợi
Người hỡi có [F] ai tìm em giúp [E7] tôi?

Rồi anh sẽ [C] hét
Sẽ hét [E7] lên, hét [F] lên gọi tên người [G7] quen
Rồi anh sẽ [C] khóc
Sẽ khóc [E7] lên, khóc [F] lên lòng đau triền [G7] miên

Ngồi buồn tủi ngoài [C] đời tưởng như ngồi với [E7] người
Người đã xa [F] xôi người đi mất [E7] hơi

Rồi anh sẽ [C] hét
Sẽ hét [E7] lên, hét [F] lên gọi tên người [G7] quen
Rồi anh sẽ [C] khóc
Sẽ khóc [E7] lên, khóc [F] lên lòng đau triền [G7] miên

------------------

J'avais dessi – [C] ne sur le sa- [E7] ble
Son doux vi- [F] sage qui me souri- [G7] ait
Puis il a [C] plu sur cette pla- [Em] ge
Dans cet ora- [F] ge elle a dispa- [G7] ru

Et j'ai cri- [C] é, cri- [E7] é, A –[F] line! Faut qu'elle re- [G7] vienne
Et j'ai pleu- [C] ré, pleu- [E7] ré, oh j'a- [F] vais trop de [G7] peine

Je me suis as- [C] sis auprès de son â- [E7] me
Mais la belle [F] dame c'était en- [G7] fuie
Je l'ai cher- [C] chée sans plus y croi- [Em] re
Et sans un es- [F] poir pour me gui- [G7] der

Et j'ai cri- [C] é, cri- [E7] é, A –[F] line! pour qu'elle re- [G7] vienne
Et j'ai pleu- [C] ré, pleu- [E7] ré, oh j'a- [F] vais trop de [G7] peine

Je n'ai gar- [C] dé que ce doux vi- [E7] sage
Comme une é- [F] pave sur le sable mouil- [G7] lé

Et j'ai cri- [C] é, cri- [E7] é, A –[F] line! Faut qu'elle re- [G7] vienne
Et j'ai pleu- [C] ré, pleu- [E7] ré, oh j'a- [F] vais trop de [G7] peine

Et j'ai cri- [C] é, cri- [E7] é, A –[F] line! Faut qu'elle re- [G7] vienne
Et j'ai pleu- [C] ré, pleu- [E7] ré, oh j'a- [F] vais trop de [G7] peine


Hợp âm guitar sử dụng


Bình luận 2
jim1 4 năm trước

Lucky I found your website. Love it. Thank you! Thank you!

mai tran 2 năm trước

So happy to find this site.
One of the best. Love it

Nhập bình luận