Sáng tác: Lm. Nguyễn Duy | Nhạc Thánh ca | Điệu: Chưa chọn | nguyenminhck4 | 318

b [Cm] #
x2

1. Con xin [Cm] dâng muôn lời [Fm] kinh thắm lệ chan [G] hòa [Cm]
Con kêu [Eb] van Chúa nhân [Bb] từ ghé mắt xót [G] thương
Mùa chay [Bb] thánh Chúa [Ab] thương tha thứ tội nhơ[G]
Lắng nghe [Fm] con dâng lời khấn [Eb] nguyện
Chúa ban [Fm] ơn trong mùa[G] thánh [Cm] này.

2. Trong đêm [Cm] thâu tâm hồn [Fm] con vướng bao tội [G] tình [Cm]
Bao đau [Eb] thương đã phủ [Bb] đầy trên tấm thân [G] con
Vì yếu [Bb] đuối Chúa [Ab] đã thấu rõ hồn con[G]
Chúa khoan [Fm] nhân thương gọi trở [Eb] về
Khấn ban [Fm] muôn tâm tình [G]thánh [Cm] thiện.

3. Con trông [Cm] mong bao ngày [Fm] đêm hối tội lỡ [G] lầm [Cm]
Trong khi [Eb] con hãm thân [Bb] mình tịnh xác hy [G] sinh
Mùa chay [Bb] thánh bốn mươi [Ab] ngày con vẫn nài xin[G]
Chúa Ba [Fm] Ngôi nâng hồn con [Eb] dậy
Giúp con [Fm] luôn trung thành[G] suốt [Cm] đời.

4. Ôi Giê-[Cm]su con nguyện [Fm] xin Thánh Danh uy [G] quyền [Cm]
Xưa hy [Eb] sinh xuống cứu [Bb] chuộc nhân thế khổ [G] đau
Mùa chay [Bb] thánh Chúa [Ab] đem con đến nguồn yêu[G]
Biết yêu [Fm] thương những kẻ khốn [Eb] cùng
Dẫn đưa [Fm] ai đang còn [G] lỡ [Cm] lầm.

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận