Tiến thoái lưỡng nan

Sáng tác: Trịnh Công Sơn | Nhạc Trữ tình | Điệu: Rhumba | kynguyen65 | 7965

b [C] #
x2

Soạn theo phần trình bày của ca sĩ Khánh Ly


Tiến thoái lưỡng [C] nan đi về lận đận
Tình đôi lận [G] đận tiến thoái [Dm] lưỡng nan
Mây bay khắp [F] xứ chân mờ [C] cõi xa
[Dm] Vàng phai nhè [G] nhẹ chiều hôm [C] cửa nhà

Tiến thoái lưỡng [C] nan đi về lận đận
Ngày xưa lận [G] đận không biết [Dm] về đâu
Về đâu cuối [F] ngõ về đâu [C] cuối trời
[Dm] Xa xăm tôi [G] ngồi tôi tìm giấc mơ
[Dm] Xa xăm tôi [G] ngồi tôi tìm [C] lại tôi

Tiến thoái lưỡng [C] nan đi về lận đận
Ngày nay lận [G] đận là giọt [C] hư không


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận
Nghe bài hát

Trịnh Công Sơn G

Khánh Ly C

Hồng Nhung D

5 Dòng Kẻ F

Thu Phương D

Hồng Mơ D

Thanh Hà Eb

Thái Hòa & Thủy Tiên F

Bảo Phúc G

Lô Thủy & Tấn Minh A