Sáng tác: Tom Scholz - năm: 1986 | Nhạc Quốc tế | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 126

b [G] #
x2

Intro: [G] [C] [G] [C]

[G] Babe, [C] tomorrow's so far [G] away
There's [Em] somethin' I just have to [Bm] say [Bsus2] [Bm]
I don't [C] think I could hide
What I'm [G] feelin' inside [Am] another [G] day
Knowin' I [D] love [Dsus4] you [D] [Dsus4]

And [G] I, I'm [C] gettin' too close [G] again
[Em] I don't wanna see it [Bm] end [Bsus2] [Bm]
If I tell [C] you tonight
Would you [G] turn out the light and [Am] walk [G] away
Knowin' I [D] love [C] you [G] [D]

Chorus:
I'm gonna [Em] take you by surprise
And [Am7] make you realize, [D] Amanda [Dsus4] [D] [Dsus2] [D]
I'm gonna [Em] tell you right away
I can't [Am7] wait another day, [D] Amanda [Dsus4] [D] [Dsus2] [D]
I'm gonna [Em] say it like a man
And [Am7] make you understand, [D] Amanda [Dsus4] [D] [Dsus2] [D]
I [Csus2] love you

[G] And, I [C] feel like today's the [G] day
I'm [Em] lookin' for the words to [Bm] say [Bsus2] [Bm]
Do you [C] wanna be free
Are you [G] ready for me to [Am] feel this [G] way
I don't wanna [D] lose [Dsus4] ya [D] [Dsus2] [D]

[G] So, it [C] may be too soon, I [G] know
The [Em] feelin' takes so long to [Bm] grow [Bsus2] [Bm]
If I [C] tell you today
Will you [G] turn me away and [Am] let me [G] go
I don't wanna [D] lose [C] [G] [D] you

Instrumental: [Em] [Am7] [D] [Dsus4] [D] [Dsus2] [D] [Em] [Am7] [D] [Dsus4] [D] [Dsus2] [D]

Chorus:
I'm gonna [Em] take you by surprise
And [Am7] make you realize, [D] Amanda [Dsus4] [D] [Dsus2] [D]
I'm gonna [Em] tell you right away
I can't [Am7] wait another day, [D] Amanda[Dsus4] [D] [Dsus2] [D]
I'm gonna [Em] say it like a man
And [Am7] make you understand, [D] Amanda [Dsus4] Oh, [D] [Dsus2] [D] girl

Bridge: [E] [Bm7] [E] [Bm7]

[E] You and I, I [Bm7] know that we can't wait
And I [E] swear, I swear it's not a lie, girl
[Bm7] Tomorrow may be too late
[C] You, you and [D] I, girl
We can [G] share a [D] life [Em] together
It's now or [C] never
And [Am] tomorrow may be too [D] late
[C] [G] Oh Ooo Oh Ooo [D] Oh
[G] And, [C] feelin' the way I [G] do
I don't [Em] wanna wait my whole life [Bm] through [Bsus2] [Bm]
To [Am] say [G] I'm in love with [D] you

Hợp âm guitar sử dụng


Bình luận 2
Zztop 1 tháng trước

Ad ơi bài hát này là "Amanda" chứ ko phải Amada. Với lại video nhạc hiện đang là bài Keep on loving you chứ ko phải Amanda

intrepid Quản trị viên 1 tháng trước

@Zztop: Đã sửa lại tên bài hát và link nhạc.

Nhập bình luận