Người tình Nam Mỹ (Pepito mi corazon)

Sáng tác: Nhạc Ngoại | Nhạc Ngoại lời Việt | Điệu: Chachacha | kynguyen65 | 10817

b [C] #
x2

1. Là mặt trời mùa xuân Nam [C] Mỹ [F][C]
Ôi đôi mắt em sao chợt sáng chói [F][C]
Yêu em muốn đốt [Dm] cháy đời
Yêu em muốn chết [G] với người hỡi [C] người [C7]

2. Là một trận cuồng phong đem [C] bão tố [F][C]
Ôi mái tóc em như dòng suối mát [F][C]
Yêu em anh vẫn [Dm] ngóng chờ
Yêu em anh muốn [G] kiếm tìm
Cho thế gian niềm [C] vui [C7]

ĐK: Dáng em [F] đẹp vai gầy [C] với chân dài
Muốn [Dm] nắm lấy tay và khi em [G] hát vui

3. Là người tình miền Nam [C] lửa cháy [F][C]
Yêu khao khát hay sao mà bốc khói [F][C]
Yêu em muốn đốt [Dm] cháy đời
Yêu em muốn chết [G] với người hỡi người [C] ơi

----------------------
Spanish

1. Pepito mi cora-[C] zón “Pepi-[F] ti, Pepi-[C] to”
Pepito de mis amores “Pepi-[F] ti, Pepi-[C] to”
Canta me [Dm] ami “Ou-wa”
Canta me [G] ami “Ouwa” Con a-[C] mor

2. Pepito eres mi [C] vida “Pepi-[F] ti, Pepi-[C] to”“
Mi cariño, mi querido “Pepi-[F] ti, Pepi-[C] to”
Nunca compren-[Dm] dido “Ou-wa”
Nunca compren-[G] dido “Ouwa”
Porque me intereso en [C] ti [C7]

Chorus: Quiere [F] me “Quiere [Fm] me” quiere [C] me “Quiere me”
Besa [D] me “Besa me” entre tus [G] brazos

3. Pepito mi cora-[C] zón “Pepi-[F] ti, Pepi-[C] to”
Dame mas de tu cariño “Pepi-[F] ti, Pepi-[C] to”
Canta me [Dm] asi “Ou-wa”
Canta me [G] asi “Ou-wa” .Con a-[C] mor

--------------------
English

1. Pepito, my sweet-[C] heart “Pepi-[F] ti, Pepi-[C] to”
Pepito, the love of my many loves “Pepi-[F] ti, Pepi-[C] to”
Sing to me [Dm] friend “Muah”
Sing to me [G] friend “Muah” with [C] love

2. Pepito, you are my [C] life “Pepi-[F] ti, Pepi-[C] to”
My dearest affection “Pepi-[F] ti, Pepi-[C] to”
Never unders-[Dm] tood “Muah”
Never under-[G] stood “Muah”
Because I am interested in [C] you [C7]

Chorus: Love [F] me “Love [Fm] me” love [C] me “Love me”
Kiss [D] me “Kiss me” in your [G] arm

3. Pepito, my sweet-[C] heart “Pepi-[F] ti, Pepi-[C] to”
Give me more of your affection “Pepi-[F] ti, Pepi-[C] to”
Sing to me like [Dm] that “Muah”
Sing to me like [G] that “Muah” with [C] love

Hợp âm guitar sử dụng


Bình luận 4
Binh 4 năm trước

Anh Nguyên ơi
Bài này của nhóm Los machucambos hát đó...

kynguyen65 Quản trị viên 4 năm trước

Los machucambos updated on list Smile Tks Bình

Binh 4 năm trước

Anh Nguyên nhà tui giỏi THIỆT luôn đó! Phải chi được nghe anh đánh đàn và hát?

kynguyen65 Quản trị viên 4 năm trước

Chà cái vụ đàn và hát thì ngại quá Smile nghe xong lại thất vọng
Cám ơn Bình quá khen, Chúc vui vẻ Smile

Nhập bình luận