Tâm tình hiến dâng

Sáng tác: Lm. Oanh Sông Lam | Nhạc Thánh ca | Điệu: Slow Ballad | kynguyen65 | 8942

b [Dm] #
x2

ĐK: Biết lấy [Dm] gì cảm mến biết lấy [Bb] chi báo [F] đền
Hồng ân [Dm] Chúa cao [A7] vời, Chúa đã làm cho [Dm] con

1. Thương con [Dm] từ ngàn [F] xưa, một tình [Bb] yêu chan [Dm] chứa
Và chọn [Gm] con đi [F] làm đuốc [Bb] sáng Chúa trên [A7] trần gian
Cho con [Dm] say tình [F] mến, và này [Bb] con xin [Dm] đến
Một đời [Gm] trung trinh [F] làm muối [A7] đất ướp cho mặn [Dm] đời

2. Trao cho [Dm] con lời [F] Chúa, dù đời [Bb] con hoen [Dm] úa
Nguyện đời [Gm] con đem [F] lời chân [Bb] lý đến cho mọi [A7] nơi
Ra đi [Dm] đầy nguyện [F] ước, và này [Bb] con gieo [Dm] bước
Nguyện đời [Gm] con đem [F] nguồn yêu [A7] mến đến cho mọi [Dm] người

3. Xin cho [Dm] con bình [F] an và đầu [Bb] cao mắt [Dm] sáng
Nguyện đời [Gm] con đi [F] làm chứng [Bb] tá Chúa trên trần [A7] gian
Xin cho [Dm] con nghèo [F] khó, cuộc đời [Bb] bao nguy [Dm] biến
Đời hạnh [Gm] phúc con [F] là chính [A7] Chúa gia nghiệp trọn [Dm] đời


Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
[C] Ave Ma-[G7] ri - [Am] a [G7] Gra-tia [C] plena [Am] Ma-ria, gratia [B7] plena [Dm] Ma-ria, gratia [Am]... 12676
[Dm] Trên đôi Gô tha, [Bb] trên thập giá xưa Ngài [Am] đã gánh hết bao tội ác [Dm] tôi... 8361
1. Con quỳ [Dm] đây dâng [Bb] Chúa tiếng ca cảm [A7] tạ [F] Chúa cho [Dm] con người bạn... 15067
1. Những tháng năm [Bm] đó, con đã [A] không tin [Bm] Ngài Chìm đắm hư [G] mất, bao tội... 4082
1. Có những [Em] lúc con quên đi thân mình ô [B7] uế Có những [C] lúc con quên [Am]... 1408
Bài hát cùng tác giả
ĐK: Biết lấy [Dm] gì cảm mến biết lấy [Bb] chi báo [F] đền Hồng ân [Dm] Chúa cao [A7]... 8942

Nhập bình luận
Nghe bài hát

Ngọc Lan Dm

Đàm Vĩnh Hưng Bm

Hoàng Oanh Gm

Nguyễn Hồng Ân Bm

Ngọc Đan Thanh Dm