Tâm tình hiến dâng

Sáng tác: Lm. Oanh Sông Lam | Nhạc Thánh ca | Điệu: Slow Ballad | kynguyen65 | 7184

b [Dm] #
x2

ĐK: Biết lấy [Dm] gì cảm mến biết lấy [Bb] chi báo [F] đền
Hồng ân [Dm] Chúa cao [A7] vời, Chúa đã làm cho [Dm] con

1. Thương con [Dm] từ ngàn [F] xưa, một tình [Bb] yêu chan [Dm] chứa
Và chọn [Gm] con đi [F] làm đuốc [Bb] sáng Chúa trên [A7] trần gian
Cho con [Dm] say tình [F] mến, và này [Bb] con xin [Dm] đến
Một đời [Gm] trung trinh [F] làm muối [A7] đất ướp cho mặn [Dm] đời

2. Trao cho [Dm] con lời [F] Chúa, dù đời [Bb] con hoen [Dm] úa
Nguyện đời [Gm] con đem [F] lời chân [Bb] lý đến cho mọi [A7] nơi
Ra đi [Dm] đầy nguyện [F] ước, và này [Bb] con gieo [Dm] bước
Nguyện đời [Gm] con đem [F] nguồn yêu [A7] mến đến cho mọi [Dm] người

3. Xin cho [Dm] con bình [F] an và đầu [Bb] cao mắt [Dm] sáng
Nguyện đời [Gm] con đi [F] làm chứng [Bb] tá Chúa trên trần [A7] gian
Xin cho [Dm] con nghèo [F] khó, cuộc đời [Bb] bao nguy [Dm] biến
Đời hạnh [Gm] phúc con [F] là chính [A7] Chúa gia nghiệp trọn [Dm] đời


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận